Działamy na terenie

całej Unii Europejskiej

Mapa strony

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Firmy ENERGOKONTRAKT SP. Z O.O. 

 

Energokontrakt Sp. z o.o. jest polską firmą z siedzibą w Bytomiu. Specjalizujemy się w wykonawstwie instalacji technologicznych klasy przemysłowej. Nasze kompetencje oparte są na wieloletnim doświadczeniu popartym stałą współpracą z dostawcami technologicznymi w zakresie rozwiązań słabo- i silnoprądowych, zasilania rezerwowego oraz kogeneracji.

 

Polityka BHP Energokontrakt Sp. z o.o. :

• realizacja wyznaczonych celów ogólnych i szczegółowych w zakresie BHP, w tym zapobieganiu wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;

• identyfikację potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy;

• prowadzenie systematycznych szkoleń w celu zapoznania pracowników z potencjalnymi zagrożeniami;

• wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP;

• dążeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników;

• zaangażowanie wszystkich pracowników oraz najwyższego kierownictwa w działania związane z realizacją polityki BHP.